Dolina Tyśmienicy

Wielbiciele przyrody z całej Polski z pewnością kojarzą hasło: Dolina Tyśmienicy, w obrębie której znajduje się również gmina Czemierniki. Zakwalifikowana do programu Natura 2000 dolina to ostoja ptaków, raj dla ornitologów i niezwykłe miejsce dla wszystkich, którzy chcą choć na chwilę w pełni obcować z nieskażoną przyrodą.               Ci, którzy nie mieli jeszcze okazji poznania jej uroków, mogą zacząć od gminy Czemierniki, oferującej bogaty wachlarz charakterystycznych dla Doliny Tyśmienicy walorów przyrodniczych.

Starorzecza i pomniki przyrody

Zachowały się tu podmokłe łąki z fragmentami turzycowisk, miejscami występują zarośla wierzbowe i olszyny. Bardzo cennymi siedliskami są starorzecza, a także powstałe w efekcie ludzkiej działalności torfianki, w których stwierdzono występowanie strzebli błotnej i żółwia błotnego W dolinie znajdują się stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin, jak np. lilii wodnej, grzybienia białego, grążela żółtego, to tu można zobaczyć kwiatową miniaturkę, czyli wolfię bezkorzeniową, drapieżną rosiczkę czy goryczkę wąskolistną.
Jeśli ktoś zawita w okolice Czemiernik, powinien koniecznie wyruszyć na poszukiwanie prawdziwych skarbów, czyli sześciu pomników przyrody objętych prawną ochroną. Wśród nich są sędziwe drzewa – w tym dwa potężne dęby szypułkowe o obwodach 332 i 375 cm rosnące na obrzeżu oddz. 44 Leśnictwa Czemierniki. Przy starej Leśniczówce Ludwinów, pamiętającej czasy marszałka Rydza-Śmigłego, rośnie okazały dąb czerwony o obwodzie 320 cm. Turystów zmierzających do gajówki Brzeziny witają dwa olbrzymie głazy narzutowe przy gościńcu – jednemu z nich dawno temu miejscowa ludność nadała swojską nazwę „Gruby Michał”.                     Duże wrażenie robi również majestatyczny szpaler drzewny złożony z 81 starych lip drobnolistnych rosnących przy gościńcu prowadzącym do starej leśniczówki           w Bełczącu. Te drzewa posiadają obwody od 145 do 550 cm, a na działce leśnej w uroczysku Motyl w pobliżu starych stawów rośnie najokazalsze drzewo na terenie gminy – sędziwy dąb szypułkowy o obwodzie 560 cm i wysokości ponad 20 m. Ciekawostką przyrodniczą jest niezamarzające źródlisko w oddz. 22 Leśnictwa Bełcząc, a to wszystko to tylko wybrane pojedyncze perły spośród wielu cennych okazów przyrody, które można tu zobaczyć.

Ptasie królewstwo

Obszar doliny Tyśmienicy daje schronienie niezwykle licznym populacjom ptaków. To tu można obserwować zwyczaje ptaków siewkowych: kulików, rycyków, bekasów, kaczek, rybitw i chruścieli lub ptaków wodno-błotnych, takich jak rybitwa białoczelna czy krwawodziób. Rzadkim przedstawicielem z rodziny czapli jest tutaj czapla biała, często obserwowana na stawach Skruda, ale pojawia się tu też perkoz rdzawoszyi, rybitwa białoczelna, czernica oraz błotniak łąkowy. Swoje terytoria mają       tu ptaki drapieżne, jak kobuz, mający tutaj swoje stanowisko lęgowe puchacz i zalatujący na stawy z okolic Suchowoli orzeł bielik. Z krajobrazem doliny Tyśmienicy   są związane również dwa gatunki bociana – biały i czarny, który szczególnie upodobał sobie leśne i wilgotne obszary. To miejsce to nie tylko ptasi raj, występuje        tu wiele gatunków zwierząt, które przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności można podejrzeć w naturalnym środowisku. Nikogo nie dziwią też liczne ślady gospodarki prowadzonej przez bobry lub widok rodziny wydr. W rozsianych na terenie gminy dołach potorfowych, często o urokliwych nazwach, jak: Zadębowiec, Omiedzek, Przypust czy Podgaje do niedawna występował bardzo licznie gatunek ryby z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – strzebla błotna. Stwierdzono tu też takie gatunki ryb, jak karaś pospolity, karaś srebrzysty, słonecznica, lin i piskorz. Nic dziwnego, że wody Tyśmienicy cieszą się niezmienną popularnością wśród zapalonych wędkarzy, podobnie jak fakt, że okoliczne tereny przyciągają pasjonatów ornitologii. Nie tylko dla nich – to miejsce dla każdego odkrywa swoje uroki. Wystarczy przyjechać, by po nie sięgnąć.